Trade & Marketing K17

THE CHANGES NEVER END WHEN WE HAVE MORE FRIENDS


You are not connected. Please login or register

Nhận xét chỉ trong 4 T/H & Câu hỏi Marx - Lenin

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin


Admin
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsZoKjPCzq8ldE9oZTJ6aHFPZGNET00xZFRRM0drVFE#gid=0


Anyone có thể chỉnh sửa / bổ sung ở link :
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsZoKjPCzq8ldE04cEN1N0pxZFRFVmNTb0FGZEpCMnc

Câu hỏi ML : hiện chưa cập nhật ,mong sự đóng góp cua cÁc bạn

Theo như đề thi ĐLCM vừa rồi thi trong 33 câu ôn có :
4.Tại sao Đảng chủ trương “Con đường công nghiệp hóa ở nước ta cần và
có thể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước”? để rút ngắn thời
gian cần phải thực hiện những yêu cầu gì?
Ms.Nhung có ý : trả lời trong "TÀI LIỆU ÔN " MÀU ĐỎ TRANG 85 CÂU 32Được sửa bởi Admin ngày Tue Aug 14, 2012 3:27 pm; sửa lần 2.

Xem lý lịch thành viên http://tm17.forumvi.com

2 các câu hỏi nhóm môn maclenin on Tue Aug 14, 2012 2:26 pm

Đề tài 1:
1. Nguyên nhân chuyển từ tư bản tự do cạnh tranh sang tư bản đế quốc? Nguyên nhân nào quyết định? Tại sao?
2. Xuất khẩu tư bản là gì? Vì sao xuất khẩu tư bản là tất yếu? ở việt nam có xuất khẩu tư bản không?
3. Nêu vai trò cùa nhà nước tư sản trong giai đoạn đế quốc, có gì khác với giai đoạn CNTB tự do cạnh tranh?
4. Đánh giá của em về CNTB hiện đại?
5. Ý nghĩa của việc nghiên cứu học thuyết của Mac về CNTBĐQ & CNTBĐQNN đối với Việt Nam
Đề tài 2:
1. Cách mạng XHCN là gì? Cách mạng TS là gì? Điểm giống và khác nhau của 2 cuộc cách mạng này?
2. Cuộc cách mạng XHCN đầu tiên diễn ra ở đâu? Khi nào? Nguyên nhân?
3. ở Việt Nam có tiến hành cách mạng XHCN không? Khi nào? Hiện nay Việt Nam đang tiến hành cuộc cách mạng gì? Nguyên nhân?
4. Tại sao giai cấp nông dân và các tầng lớp khác pải chủ động liên minh với giai cấp công nhân? Cho ví dụ cụ thể về tính tất yếu của liên minh công nông và các tầng lớp lao động khác?
5. ở các nước TBCN hiện nay có khả năng nổ ra cách mạng XHCN không? Giai cấp TS có chủ động liên minh với giai cấp công nhân, nông dân và các tấng lớp lao động khác không? Tại sao?
Đề tài 3:
1. Hình thái kinh tế XHCSCN hình thành đầu tiên ở đâu? Các giai đoạn phát triển của nó?
2. Thời kì quá độ là gì? Thực chất cuả nó? Thời kì quá độ xuất hiện đẩu tiên ở đâu? Khi nào?
3. Các đặc trưng cơ bản của XHCN mà CN MacLenin khái quát đã trở thành hiện thực trong các nước XHCN chưa? Cho vd minh họa
4. Hiện nay Việt Nam đang ở trong hình thái kinh tế XH nào? Những đặc trưng cơ bản của CNXH mà ta đang xây dựng?
5. Dựa trên cơ sở nào Đảng ta khẳng định: “Việt Nam quá độ lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN là tất yếu lịch sử”
Đề tài 4:
1. Thực chất của vấn đề dân chủ? Phạm trù dân chủ xuất hiện khi nào?
2. Lịch sử loài người trải qua mấy loại hình dân chủ? Nêu những điểm khác nhau cơ bàn của dân chủ tư sản và dân chủ vô sản.
3. Vấn để dân chủ có phụ thuộc vào vấn đề đa đảng hay không? Cho vd minh họa.
4. Nền dân chủ của Việt Nam hình thành từ khi nào? Thuộc loại hình dân chủ nào? Biều hiện của dân chủ ở Việt Nam?
5. Mục đích của việc phát huy dân chủ ở Việt Nam? Làm thế nào để phat1huy dân chủ hóa đời sống XH Việt Nam?
Đề tài 5:
1. Nhà nước xuất hiện khi nào? Điều kiện để nhà nước tồn tại và phát triển? có nhà nước chung cho mọi giai cấp không?
2. nhà nước XHCN là gì? Xuất hiện khi nào? Các bộ phận cấu thành nhà nước XHCN? Khi xây dựng thành công CNCS nhà nước còn tồn tại không?
3. Nêu các đạc trưng cơ bản của nhà nước XHCN? Đâu là đạc trưng cơ bản nhất để phân biệt với các kiểu nhà nước khác?
4. Nhà nước của Việt Nam hình thành khi nào? Tên gọi là gì? Có sự thay đổi tên gọi không? Thời gian và tên gọi? cơ chế vận hành cùa nàh nước Việt Nam?
5. Trong giai đoạn hiện nay làm thế nào để xây dựng nhà nước Việt Nam trong sạch vững mạnh?
Đề tài 6:
1. Nêu các mối quan hệ của gia đình? Mối quan hệ nào cơ bản nhất? tại sao?
2. Nêu các chức năng của gia đình? ở VN chức năng nào là cơ bản nhất? tại sao?
3. Gia đình mới của VN hình thành khi nào? Nêu các điểm khác nhau cơ bản của gia đình VN và gia đình phương tây?
4. Nêu những tiêu chí xây dựng gia đình mới ở VN? Giải quyết thế nào giữa tình yêu và sự nghiệp?
5. Trong gđ hiện nay làm thế nào đề xây dựng gđ ấm no, hạnh phúc?Xem lý lịch thành viên

3 de thi bang 2 maclenin on Sat Aug 18, 2012 11:47 am

Admin


Admin
Câu 1:
+ Lợi nhuận bình quân là gì?
+ Lợi nhuận bình quân được hình thành như thế nào?
+ Vì sao nói: "sự hình thành lợi nhuận bình quân càng phản ánh sai lệch quan hệ sản xuất giữa nhà tư bản và lao động làm thuê"?

Câu 2:
+ Trình bài nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
+ Tại sao giai cấp công nhân có sứ mạng lịch sử đó?
+ Liên hệ với thực tiễn cách mạng Việt Nam.

3.Sự khác nhau cơ bản của lượng và chất của hàng hóa?
Lượng của hàng hóa được đo lường như thế nào? TL.ÔN XANH CÂU 4 TRANG 15.16
Phân biệt thời gian lao động xã hội cần thiết và thời gian lao động cần thiết. (6d)

4. Tại sao khẳng định: " Cách mạng XHCN là điều kiện tất yếu khách quan từ CNTB lên XHCN" ? Việt nam thực hiện CM XHCN khi nào ? (4d)

Câu 1: Vì sao trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, có sự can thiệp của nhà nước tư sản vào quá trình kinh tế? Biểu hiện của sự can thiệp này là gì?

Câu 2: Trình bài quy luật thành lập chính đảng của giai cấp công nhân. Dựa vào qui luật chung trình bài tóm tắt quy luật ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.

Câu1: So sánh giá trị sử dụng và giá trị? Vì sao tăng giá trị sử dụng và giá trị? TL.ÔN XANH CÂU 2 TRANG 11
Câu 2: Trong thời kỳ hiện đại có người nói rắng "sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân chuyển sang tầng lớp trí thức", Anh chị có đồng ý không? Vì sao?

câu 1: Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?
Cấu 2: Lợi nhuận làm sai lệch mối quan hệ giữa tư sản và vô sản?

Câu 1. Phân tích cơ sở hình thành lợi nhuận bình quân. Tại sao nói lợi nhuận bình quân càng che dấu hơn nữa thực chất bóc lột của nhà tư bản với lao động làm thuê?

Câu 2. Tôn giáo là gì? Nguồn gốc hình thành của tôn giáo? Tại sao Đảng ta lại cho phép tự do tín ngưỡng nhưng lại kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan?


Câu 1: Xác định lượng giá trị hàng hóa của hai ngành công nghiệp và nông nghiệp có gì khác nhau? Vì sao? (6đ)

Câu 2: Nêu bản chất của nền dân chủ XHCN? Làm thế nào để dân chủ hóa đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay? (4đ)

Câu 1: Hàng hóa sức lao động có đặc điểm gì khác với hàng hóa thông thường?
Chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn công thức chung của nhà tư bản là gì? TL.HỌC X.DƯƠNG C.2-I.3b TRANG 11

Câu 2: Trình bày nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Tại sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử đó? Liên hệ với thực tiễn cách mạng Việt Nam?

Nhà nước XHCN là gì ?đặc trưng của Nhà nước XHCN.Làm thế nào để xd nha nước VN trong sạch và vững mạnh
Mối quan hệ giữa giá trị & giá trị sử dụng?

6. Phân biệt 2 khái niệm giá trị & giá trị sử dụng?

Câu 1: So sánh điểm khác nhau cơ bản giữa chất và lượng của giá trị hàng hóa? Lượng của giá trị hàng hóa được đo lường như thế nào? Phân biệt thời gian lao động xã hội cần thiết và thời gian lao động cần thiết?
Câu 2: Tại sao trong thời kỳ quá độ lên CNXH vẫn còn tồn tại tôn giáo? Các anh (chị) hiểu thế nào về "tự do tín ngưỡng và tôn giáo trên cơ sở pháp luật" của Đảng và Nhà nước ta?
Mình chỉ nhớ đại loại là như thế, nếu có chỗ nào chưa đúng thì mọi người cùng sửa nhé!

Câu 1: Phân biệt Giá trị và Giá trị sử dụng. Tại sao phải tăng giá trị sử dụng và giảm giá trị. Bằng cách nào để tăng giá trị sử dụng và giảm giá trị
Câu 2: Có ý kiến cho rằng, trong thời đại tiên tiến như hiện nay, sứ mệnh lich sử của công nhân không còn quan trọng nửa.... bạn có đồng ý như vậy không? Tại sao .??

SOURCE : MR.KHANH

Xem lý lịch thành viên http://tm17.forumvi.com

4 de thi ml k35 on Sat Aug 18, 2012 12:53 pm

Admin


Admin
k35

1. phân tích nội dung và mối quan hệ giữa giá trị với giá trị trao đổi, giá cả sản xuất và giá cả thị trường.
2. phân tích quá trình chuyển hóa của quy luật giá trị trong đk tự do cạnh tranh và trong điều kiện độc quyền

Xem lý lịch thành viên http://tm17.forumvi.com

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết