Trade & Marketing K17

THE CHANGES NEVER END WHEN WE HAVE MORE FRIENDS


You are not connected. Please login or register

33 câu hỏi môn ĐLCM CỦA ĐCS.VN

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 33 câu hỏi môn ĐLCM CỦA ĐCS.VN on Sat Aug 04, 2012 10:52 am

Admin


Admin
33 câu hỏi môn ĐLCM CỦA ĐCS.VN

1) Hãy nêu ưu điểm và khuyết tật của kinh tế thị trường? Làm rõ tính
định hướng XHCN?
2.) Một trong những quan điểm của Đảng ta trong quá trình CNH-HĐH là:
phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo
tồn đa dạng sinh học.
Anh chị hãy phân tích nhận định trên.

3.Phân tích những cơ hội và thách thức khi VN hội nhập kinh tế quốc
tế? Chúng ta phải làm gì để hội nhập kinh tế quốc tế thành công? (phần
sau đại ý là như vậy đó)

4.Tại sao Đảng chủ trương “Con đường công nghiệp hóa ở nước ta cần và
có thể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước”? để rút ngắn thời
gian cần phải thực hiện những yêu cầu gì?

5.Tại sao Đảng lựa chọn mô hình kinh tế thị trường cho con đường đi
lên CNXH
6.Phân tích quan điểm của Đảng: " Tăng trưởng kinh tế cần gắn với phát
triển và công bằng xã hội trong từng thời kỳ và trong cả quá trình?"

7.Anh (chị) hãy so sánh mô hình công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới và
trước đổi mới. Trong các yếu tố tham gia vào quá trình Công Nghiệp
Hóa, Hiện Đại Hóa yếu tố nào có vai trò quyết định ? Vì sao? Hãy trình
bày những giải pháp để phát huy yếu tố đó

18/ Công nghiệp hóa là gì?
19/ Chúng ta bắt đầu thực hiện Công nghiệp hóa năm nào?
20/ Tìm hiểu những đặt trưng của Công nghiệp hóa trước thời kỳ đổi
mới?
21/ Trình bày quá trình hình thành đường lối Công nghiệp hóa thời kỳ
đổi mới từ năm 1986 đến nay?
22/ Mục tiêu, quan điểm của Đảng về Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa
thời kỳ đổi mới?
20/ Tại sao trước đây các chiến sĩ Đảng Cộng sản không muốn sử dụng
kinh tế thị trường?
23/ Kinh tế thị trường có đối lập với chủ nghĩa xã hội?
24/ Hoàn cảnh và đóng góp của cơ chế quản lý kế hoạch hóa tập trung,
bao cấp và những hạn chế của cơ chế này?
25/ Bản thân kinh tế thị trường có tính giai cấp không?
26/ Kinh tế thị trường định hướng XHCN là một sự gán ghép chủ quan duy
ý chí giữa kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội hay nó là quy luật
của sự phát triển ở Việt Nam?
27/ Giải thích nhận định: "Tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ xã hội
và công bằng xã hội trong từng chính sách pháp triển"
28/ Có nhận định cho rằng: "Một đất nước nếu đánh mất truyền thống văn
hóa dân tộc thì nước đó sẽ không còn tồn tại" Đúng hay sai? Giải
thích?
29/ Có người cho rằng nên bỏ đi "Đậm đà bản sắc dân tộc" trong câu
"Nền văn hóa nước ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc" Theo bạn đúng hay sai? Tại sao?
30/Cơ sở nào hình thành xu thế Hòa bình - Hợp tác cùng pháp triển?
31/ Giải thích quan niệm Đối tác để hợp tác, Đối tượng để đấu tranh?
32/ Một du khách nước ngoài cho rằng Việt Nam không đủ mạnh để thi
hành chính sách ngoại giao và trên đà phát triển ngày nay thì cần một
cái ô (dù) giúp đỡ từ một nước mạnh. Ý kiến của bạn về vấn đề này?
33/ Kinh tế đối ngoại là gì? Những mặt hạn chế của nó?

NGUON TREN: Mr.NDKHANH SUU TAM TREN WEB CO THUY DUONG
[Only admins are allowed to see this link]

Xem lý lịch thành viên http://tm17.forumvi.com

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết